Què fem?

Des del Grup 33 ens marquem 3 línies principals per treballar que podem agrupar en blocs de treball: sensibilització, recerca i col·laboració amb els centres.

 • Sensibilització

Pensem que conèixer de primera mà una alternativa al model penitenciari tradicional  fa reflexionar i encoratja a voler participar directa o indirectament en la transformació del model penitenciari.

És per aquest motiu que donem un pes molt important a les xerrades de sensibilització a centres docents i a entitats socials. Volem seguir sent considerats formadors de referència en un model eficient de gestió penitenciaria, fet que implica haver de realitzar un pla de sensibilització social on puguem comptar amb experts reconeguts en la matèria que ens ajudin a dissenyar els continguts i materials de treball, a més de voler divulgar el nostre manifest i aconseguir el màxim d’adherits possibles.

Fins ara hem fet xerrades a diferents graus universitaris d’ESADE, UAB, UB, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, al Setem Catalunya i la Coordinadora contra la marginació de Cornellà.

 • Recerca

Durant 2013 i 2014 vàrem estar treballant en la preparació de les Jornades de presentació dels resultats de l’estudi “La Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social: un model d’intervenció que millora la reinserció social” que ha dut a terme l’equip de recerca que lidera la Doctora Txus Morata de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés la Universitat Ramon Llull.

Ens agradaria poder anar més enllà i poder organitzar espais de reflexió i debat de forma periòdica que impulsin a l’administració a replantejar-se el model actual de gestió penitenciaria.

Des del Grup 33 creiem que hem de seguir apostant per la necessitat de treballar en l’obtenció d’evidències empíriques que demostrin que el model que proposem ofereix uns resultats substancialment millors als resultats de l’aplicació del model actual en termes de rehabilitació i de disminució de reincidència. D’altra banda té un cost econòmic inferior a l’actual.

 • Col·laboració amb Centres

Per a nosaltres ha estat una prioritat crear espais de trobada entre impulsors de nous models d’intervenció dins de les presons i persones que voluntàriament o professionalment ofereixen la seva dedicació a posar en marxa activitats concretes que aposten per un model de presó obert a la societat i altament rehabilitador. Els objectius d’aquest espais són:

 • La unió de forces per afavorir el canvi en les presons que s’estigui treballant el model de participació i convivència.
 • Intercanviar coneixements i estratègies que hagin afavorit la consecució de model.
 • Donar sortida i suport a aquelles persones que proposin organitzar tallers i activitats  en diverses temàtiques (esports, creixement personal, cultura, formació, actualitat, presentació de llibres) sempre que aquestes activitat aportin els 7 principis del Grup 33.
 • Posar en contacte amb entitats que ja treballin dins de presó i  que puguin recolzar la seva intervenció i acompanyament. La nostra entitat de referència per la gestió d’activitats dins dels centres és la Fundació Ared.

Les entitats que han col.laborat en activitats dins dels Centres Penitenciaris, gràcies al pont que suposa el Grup 33:

 • ARED
 • Foundation Résonnance
 • ESADE
 • RUIDO PHOTO
 • VOLUNTARIAT DIRECTE

 

 • Taula de Participació Social (TPS)

Formem part de la comissió d’enllaç de la Taula de Participació Social (TPS) des del 2011 amb l’objectiu de  donar a conèixer la nostra doble missió i en conseqüència crear aliances de participació en la transformació del model actual de presons.

 • ESADE– Comercialització de productes artesanals elaborats en el propi centre penitenciari

Potenciar la participació d’altres entitats en les accions que es duen a terme dins del CP de Lledoners és clau a l’hora de facilitar la presa de consciència de la necessitat d’integrar les persones privades de llibertat com a subjectes actius en la transformació social. Per aquest motiu en diverses ocasions els estudiants de ESADE han comercialitzat en dates assenyalades (Sant Jordi, Nadal) els productes elaborats artesanalment pels interns.

Altres entitats amb les que hem mantingut col·laboracions puntuals són ARED, Presons pel canvi, Ruido Photo, Foundation Réssonnance així com també amb la UAB i la UB.