Què és?

El Grup 33 som una plataforma ciutadana sense ànim de lucre, fundada al 2008, promotora de la millora del model de gestió penitenciari a Catalunya per aconseguir un espai veritablement rehabilitador. Pretenem potenciar un ambient de col·laboració entre els agents principals implicats en la finalitat de reduir l’índex de reincidència de les persones que han estat privades de llibertat.

Ens comprometem a treballar per la transformació de les presons catalanes i compartir aquests canvis amb la resta de presons de l’Estat Espanyol i amb tots aquells països que estiguin interessats. Volem ser impulsor d’un canvi en la demanda social. Volem que la societat doni un gir en la demanda d’una presó que castiga i té una funció punitiva cap a una presó rehabilitadora, font d’eines i mecanismes que afavoreixin la reinserció.

I tot això per què? Perquè creiem que una altra presó és possible.

Creiem que les presons poden ser diferents, molt més educatives i més humanes. Com ens proposem fer aquest canvi en el model penitenciari?

  • Impulsant un canvi de la demanda social .
  • Donant suport a un nou model d’intervenció dins de les presons que està naixent a Catalunya.
  • Incidint en les persones responsables de prendre decisions per a que elaborin les polítiques necessàries per aquest canvi en el model de presons.

Des dels nostres inicis l’any 2008, hem acompanyat a diverses institucions, fet que ha afavorit la implantació d’un nou model d’intervenció a dos mòduls del Centre Penitenciari de Lledoners l’any 2009. Aquest succés ens fa voler anar més enllà per aconseguir que aquest tipus de mòduls es puguin implementar a totes les presons de Catalunya. És per aquest motiu que és primordial el poder treballar conjuntament amb tots els actors implicats per poder contagiar l’entusiasme de totes les persones que formem el Grup 33 per canviar la realitat de les presons.