Fes-te voluntari

Voluntari

Si vols fer-te voluntari del Grup33, envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.
 • [:ca]
  Amb l'enviament d'aquest formulari, certifico que la informació que he proporcionat és correcta i consenteixo l'ús i verificació de la mateixa.

  Protecció de Dades de Caràcter Personal

  En virtut del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades formaran part d'un fitxer de responsabilitat Grup 33. A més us informem que les dades podran ser utilitzades per l'enviament d'informació amb la finalitat de informar-vos sobre les campanyes i activitats que duem a terme així com per a demanar fons per a aquests projectes i / o activitats. Igualmentteniu els drets d'accés, rectificació i cancel.lació, així com la possibilitat de revocar el vostre consentiment per a l'enviament d'informació, podent exercitar per correu electrònic a info@grup33.org. Grup 33 no vendrà, cedirà o llogarà dades dels seus membres.[:] [:es]
  Con el envío de este formulario, certifico que la información que he proporcionado es correcta y consiento el uso y verificación de la misma.
  Protección de Datos de Carácter Personal
  en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos formarán parte de un fichero de responsabilidad Grupo 33. Además le informamos que los datos podrán ser utilizados para el envío de información con el fin de informarse sobre las campañas y actividades que llevamos a cabo así como para pedir fondos para estos proyectos y / o actividades. Igualmentteniu los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como la posibilidad de revocar su consentimiento para el envío de información, pudiendo ejercitar por correo electrónico a info@grup33.org. Grupo 33 no venderá, cederá o alquilará datos de sus miembros.[:]