[OPINIÓ] Presó permanent revisable: el govern de les emocions

Per Cristian Modesto

En algun moment de la meva vida algú em va dir que tot, absolutament tot, es pot desenvolupar de dues formes antagòniques: ràpid, o bé. Els efectes associats a ambdues categories són evidents i pràcticament indiscutibles. En efecte, la consecució d’un resultat satisfactori, reconfortant o profitós requereix de sacrifici, estudi, examen, avaluació, correcció i fins i tot, per què no, molta manyaga. Requereix, per tant, molt esforç, dedicació i sobretot, temps. Per contra, allò que es desenvolupa de forma ràpida i desatesa, sense el temps necessari per efectuar, considerar o aplicar les anàlisis pertinents, és molt probable que conclogui de forma voluble, deficient o incompleta. Normalment, tot el que envolta les nostres vides segueix exactament la mateixa lògica. No obstant això anterior, alguns aspectes i esferes aconsegueixen escapar d’aquests processos racionals. Com la nostra Política Criminal. Efectivament, en general, la Política Criminal a Espanya desoeix tot tipus d’examen rigorós i científic, abandonant la seva evolució a una única aposta: l’enduriment del nostre Codi Penal. Una mesura ràpida i superficial, sense cap tipus d’eficàcia. Una mesura voluble, deficient i incompleta. No obstant això, lluny de comprometre al nostre legislador, aquesta carta l’habilita per aconseguir resultats satisfactoris, reconfortants i profitosos en les properes eleccions. La il·lògica de la lògica.

Determinats casos criminals aconsegueixen traspassar la barrera mediàtica, ja sigui per les característiques de la víctima, per la gravetat dels delictes o per la singularitat dels fets esdevinguts. Durant diversos dies —i fins i tot mesos—, els diaris, els informatius, les tertúlies o les ràdios ens ofereixen el brou de cultiu perfecte perquè els nostres futurs criminòlegs, juristes, o sociòlegs comptin amb un exemple idoni per repassar en les seves Facultats el que s’entén quan el professor parla de societats punitives. Perquè això és el que som. La ràbia, la ira o l’odi inunden la nostra psique, i s’exterioritzen verbalment en un intent d’expressar els sentiments de venjança que inevitablement s’han generat. Venjança utilitzada erròniament com a terme equivalent al de justícia en pancartes, publicacions i diàlegs que reclamen, precisament, que tot el pes de la llei caigui sobre l’acusat. Com si al nostre país no existís aquesta justícia. I sí que hi és, està assegurada. Almenys en el que concerneix a la coneguda com a justícia dels pobres. Aquesta conjuntura és aprofitada pel legislador, que rares vegades atén les necessitats de la seva ciutadania excepte en escenaris com el descrit, al que acudeix com a insecte cap a la llum desoint tot tipus d’anàlisi científica.

Partim de la premissa que Espanya no pateix un problema en l’àmbit de la denominada inseguretat real —com a antònim d’inseguretat percebuda—. Imaginin-se un doctor que recepta a un pacient hipocondríac els antibiòtics que aquest li demanda per una suposada malaltia que li ha fet acudir a la seva consulta, tot i que el metge, després d’explorar-ho, no detecta cap tipus d’anomalia. Això és exactament el que ens passa. Formem part d’una societat hipocondríaca i temorosa enfront de la criminalitat, efecte potenciat pels altaveus —expedits sense cap tipus de filtre contra el sensacionalisme— dels mitjans de comunicació, que ens presenten casos foscos i dantescos. La nostra percepció generalitza la situació, i el resultat de tot això és que el govern de la Política Criminal espanyola es realitza des de l’excepció.

I parlant de justícia, basant-me en autors clàssics com Beccaria, podria sostenir que tota pena l’aplicació de la qual no sigui necessària per sostenir el dipòsit de petites llibertats individuals que tots els ciutadans hem dipositat al nostre legislador —legítim administrador de les mateixes—, per gaudir de les restants en plena harmonia és, per definició, irracional, desencertada i improcedent. Això mateix és el que ocorre amb la recent inclusió de la pena de presó permanent revisable en el nostre Codi Penal. En aquest sentit, la idoneïtat de la implementació d’aquesta pena pot analitzar-se des de dues perspectives diferents.

En primer lloc, des d’una posició purament economicista, el constant enduriment de les nostres lleis penals és totalment injustificable. Com ja avançava en línies anteriors, el nostre país té moltes problemàtiques de les quals preocupar-se, però una d’elles no és la criminalitat. A aquests efectes, cal destacar que la taxa de criminalitat espanyola se situa any rere any entre les més baixes de tota Europa, inclosa la taxa d’homicidis o la de delictes violents. Tanmateix, en clar contrast amb l’anterior, la nostra taxa de població reclusa es troba per sobre de la mitjana europea. Una paradoxa que denota la severitat del nostre sistema penal. Així doncs, la superposició d’ambdues realitats, antagòniques entre sí, denota que els mateixos fets es castiguen amb penes privatives de llibertat més llargues que en la resta de la comunitat europea. D’aquesta manera, l’índex de rotació a les nostres presons decau. De fet, tenim més reclusos que places disponibles. De l’actual superpoblació penitenciària podem passar a un escenari d’amuntegament, aspecte que, així mateix, fa un flac favor al fi últim de reinserir als penats —doncs comptem amb els mateixos mitjans, per a més objectius—.

Així mateix, la implementació de la pena de presó permanent revisable en particular, i l’enduriment de les penes en general, no tenen cap efecte estadísticament significatiu sobre la taxa de criminalitat. En efecte, aquest tipus de mesures no serveixen per prevenir la comissió de delictes. Ni tan sols la pena de mort, en aquells països que encara l’abracen en els seus còdexs, té aquesta capacitat. El sentit d’aquesta realitat es troba en el fet que els infractors, en el balanç que efectuen de forma prèvia abans d’abandonar-se a la sort de la delinqüència —i solament en els casos en els quals aquest balanç es realitzi—, valorant les recompenses i els càstigs vinculats a les seves accions ulteriors, no contemplen la gravetat de les penes associades a les mateixes. En efecte, el delinqüent no valora —i fins i tot pot desconèixer— si el seu acte es castiga amb cinc anys de pena privativa de llibertat, deu, trenta, o cadena perpètua. Valorarà, simplement, que la seva acció té una pena associada, però no la seva gravetat. En síntesi, l’efecte dissuasiu o preventiu de la pena, no radica en la seva duresa si no en la certesa i la immediatesa de la seva aplicació.

D’altra banda, des d’una perspectiva moral, l’adreça que pren la nostra Política Criminal amb la susdita mesurada dinamita els valors democràtics i humans que tant ens ha costat establir en la nostra societat. En aquest àmbit, com en tots, la consecució dels avanços que ens condueixin cap a una societat moderna i pròspera són difícilment assimilables, no solament per l’esforç que la mateixa tasca requereix, sinó perquè també és menester una important feina de manteniment. En canvi, les regressions estan a l’ordre del dia. N’hi ha prou amb una ensopegada, una estratègia errònia o un pas en fals per allunyar-nos del camí que tots anhelem. En aquest sentit, únicament han fet falta dos anys des de la implementació de la presó permanent revisable per iniciar un altre debat sobre la seva possible vinculació amb noves accions il·lícites, o sobre l’enduriment de les condicions necessàries perquè els reclusos penats per la comissió de determinats delictes puguin accedir al tercer grau. Efectivament, la regressió costa molt poc, també en termes temporals. Avui dia estem més prop de la consecució de penes arbitràries, que de mesures realment eficaces.

La reinserció dels penats —i la seva efectiva consecució— no és, per tant, una mera exigència constitucional, sinó una de les claus que ens definiran com a societat. L’estratègia seguida durant els últims anys és, sens dubte, contraria a aquest objectiu. Les condemnes com les que ens ocupen, en les quals no es té certesa absoluta sobre la seva durada, liquida la motivació dels presos per col·laborar en la difícil tasca de la seva reeducació. I aquest és, precisament, l’ingredient principal sense el qual tot treball queda reduït a paper mullat. Cal destacar, a aquests efectes, que les condemnes sempre s’han complert íntegrament. Hem escoltat en nombroses ocasions que els presos queden en llibertat molt ràpid, i això és simplement una basta llegenda urbana. La llibertat absoluta solament s’aconsegueix amb l’extinció de la condemna.

A més, les estades a la presó mínimes que proposa la pena de presó permanent revisable —incertes, d’altra banda—, amb el perjudici que provoca en la voluntarietat i la motivació del pres, condueixen cap a la seva institucionalització. En altres paraules, els períodes notablement dilatats a la presó fan que la persona que veu privada la seva llibertat s’habituï a un estil de vida totalment pautat i reglat, per la qual cosa una vegada la seva realitat s’escrigui lluny de les reixes que el tanquen, aquest no sabrà viure en societat. A més a més, els importants períodes que aquesta pena proposa poden afectar la seva estabilitat psicològica, accentuant les necessitats criminògenes que un dia el van portar a presó. Les probabilitats de reincidir, per tant, s’incrementen.

No obstant això, malgrat totes les traves que s’associen a aquesta temàtica, fruit del gran treball que realitzen els professionals vinculats a aquest àmbit —malgrat no comptar amb els mitjans més desitjables per exercir la seva funció—, la taxa de reincidència no és alarmant. És més, les últimes dades amb les que compta Catalunya són realment esperançadores. Un 70% dels excarcerats l’any 2010 no van reincidir al moment de la publicació de l’estudi, al 2014. Es tracta de la xifra més baixa des que es realitzen aquests informes, l’any 1987. La reinserció no és, per tant, un mite. És una realitat —encara que queda molt per treballar per millorar la qualitat d’aquesta reinserció— que probablement queda opaca pels focus dels mitjans de comunicació, que únicament ens mostren aquells que representen un fracàs dels mecanismes de prevenció, o els que persegueixen a l’excarcerat que un dia els va fer augmentar les seves audiències. S’ha de dir que és impossible optar a una societat sense delinqüència, dir el contrari seria endinsar-se en el camí de la utopia.

De la mateixa manera, ha de considerar-se l’efecte d’un biaix important en aquest tipus de valoracions que els investigadors denominen taxes sobre taxes. Imaginin-se un pacient que sofreix d’obesitat i comença a tractar la seva malaltia. Els primers quilos els perdrà fàcilment, però a mesura que s’acosti al seu pes òptim, el treball es torna més costós. D’aquesta manera, a mesura que aconseguim reduir les taxes de reincidència, més costarà aconseguir bones notícies sobre aquest tema, considerant, a més, que es tracta d’una variable sensible a nombrosos factors. No obstant això, el que menys necessitem són més pals a les rodes que ens impedeixin optimitzar els registres. D’aquesta manera, l’enduriment del Codi Penal, amb la inclusió de la pena de presó permanent revisable en el seu jaç com a colofó, no contribueix al problema que Espanya té en relació amb la superpoblació penitenciària. Aquest escenari implica, a més, una ingent despesa econòmica per al contribuent, doncs la manutenció d’una persona a la presó no surt especialment assequible —alguna cosa que amb les noves reformes pot cronificar-se en determinats casos, sent, per tant, una mesura deficitària en totes les seves accepcions—. Això sense explicar que seria necessari la construcció i el manteniment de nous centres penitenciaris per pal·liar la situació. Però, per si no fos poc, com ja s’ha comentat en línies anteriors, no solament no es tradueix en una millora en els índexs de criminalitat, si no que tampoc afavoreix la capacitat de reinserció dels penats, augmentat així les seves probabilitats de reincidir.

Amb tot, la Política Criminal necessita reinserir-se. Ha d’obrir-se un nou període en el qual l’enduriment de les penes deixi pas a la implementació de noves estratègies basades en la prevenció, en tots els vessants d’aquesta. Des d’apostar per l’educació, així com per la detecció i el tractament de necessitats criminògenes per afeblir els factors de risc que porten a un individu a delinquir, accentuant els denominats factors de protecció; passant per controlar i resoldre tots aquells aspectes que generin oportunitats delictives; fins a l’adequació i optimització dels centres penitenciaris i els programes de tractament per aconseguir una reinserció efectiva dels penats, que de pas a un descens de la taxa de reincidència. En aquest sentit, alguns autors clàssics plantejarien en quina mesura és raonable una pena el delicte associat de la qual no ha estat degudament previngut pel legislador. Així mateix, hem d’aprofitar els recursos disponibles per millorar aquest escenari, com les valoracions que ens ofereix sobre el risc de reincidència determinats protocols d’avaluació com, per exemple, el RisCanvi —reincidència violenta, en aquest cas—. D’altra banda, també es podria estudiar la previsió d’adoptar mesures post penitenciàries per a la reinserció, avaluació i seguiment dels excarcerats.

No obstant això, també hem d’esmenar l’error d’infiltrar el dolor de les víctimes en la construcció del futur de les nostres lleis penals. Els fets que han viscut comporten un sofriment que els nostres governants, i la nostra societat en conjunt, tenen l’obligació de reparar i restituir com apoderats de les llibertats individuals que custodien amb l’objectiu de mantenir l’ordre i la pau social. Al llarg dels temps, les víctimes han estat les grans oblidades en els processos penals, sent necessària l’elaboració del denominat Estatut de la Víctima mitjançant el qual es pretén defensar la seva posició i evitar vergonyoses situacions de victimització secundària. És aquest l’espai on hem de restituir-les, i no al Codi Penal, que no pot —ni ha de— ser dipositari dels corresponents desitjos de venjança — naturals, d’altra banda—.

He començat a escriure aquest article fent-me dues preguntes: A qui li va a importar derogar la presó permanent revisable? A qui li preocupa l’efectiva reinserció dels presos? Espero que el lector, després d’arribar a aquestes línies, tingui un motiu per reflexionar sobre la seva opinió. Sobre aquest tema, en els últims dies hem contemplat un vergonyós intercanvi d’opinions al Congreso de los Diputados. Bermúdez de Castro, diputat del Partido Popular i encarregat de defensar la posició del seu partit en el Ple del Congreso —suposo que no fa falta indicar quina és—, demanava als representants de l’oposició que miressin a la Tribuna, on es trobava una representació de familiars que han estat víctimes de casos criminals que van ser notablement mediàtics, per convèncer-los sobre la seva postura respecte a la derogació de la pena que ens ocupa. Amb aquests interrogants m’asseia enfront de l’ordinador per oferir-los aquestes línies. Ara que tanco aquest document, em sorgeix una nova qüestió: Mira el Gobierno a la Tribuna quan acudeixen algun altre tipus de col·lectius? Responguin vostès.

 

Cristian Modesto Castrillón. Graduat en Criminologia per la Universitat de Barcelona, amb Menció en Seguretat i Prevenció. Postgrau en Infoanàlisi i tècniques avançades en Ciències Forenses. Postgraduat en Policia científica i Intel·ligència Criminal. Màster en Criminalística en la modalitat de Conseller en Ciències Forenses.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *