Avís legal

I.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

Li demanem que llegeixi acuradament els termes i consells per accedir a aquesta adreça i a qualsevol pàgina o link inserit en aquesta. En cas d’accés vostè es compromet a complir amb els termes i condicions que apareixen a continuació.

El Grup33 es reserva el dret a modificar unilateralment la configuració d’aquesta pàgina o els serveis en ella prestats, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. Si no estigués d’acord amb els següents termes o condicions li preguem no accedeixi a aquesta adreça o a qualsevol pàgina o link d’aquesta.

II.- COPYRIGHT. Grup33 ES RESERVA TOTS ELS DRETS

Els logos de les empreses del Grup33 són marques registrades i identificatives dels serveis que es presten. Així mateix el Grup33, pot reclamar drets de marca registrada i marca identificativa de serveis sobre les marques que pertanyin al seu grup i apareguin a la Web Site.

III.- MARQUES REGISTRADES

Els Drets de Propietat Intel·lectual d’aquestes pàgines, de les pantalles que mostren aquestes pàgines, i de la informació i material que apareixen en aquestes, així com de la seva disposició, pertanyen al Grup33, tret que s’indiqui el contrari.

IV.- CONDICIONS D’UTILIZACIÓ DE LA PÀGINA WEB.

El contingut d’aquesta pàgina Web Site està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i lícita per l’usuari i, en particular, queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web Site, o a altres pertanyents al Grup33 els links del qual podrà trobar dins d’aquesta pàgina, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

V.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web Site de Grup33 o de qualsevol de les webs d’empreses filials serà responsable dels Danys i Perjudicis que Grup33 pugui sofrir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

VI.- LIMIT DE RESPONSABILITAT

En cap cas Grup33, ni cap de les seves filials, serà responsable d’algun dany, incloent-hi sense límit danys, pèrdues o despeses directes, indirectes inherents o conseqüents que sorgeixin en relació amb la utilització d’aquesta Web Site o dels enllaços amb altres pàgines aquí recollides.

En tot cas, en cas de ser requerit per ordre judicial, Grup33 col·laborarà amb les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que puguin violar la llei.

D’igual forma, Grup33, i per tant les seves filials, eludeixen tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, virus informàtic, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

La Web Site de Grup33 connecta amb certs links d’altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals Grup33 no té cap control. En aquests supòsits Grup33 no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines.

Entitat Grup33, a les quals poden arribar les seves dades en la mesura que és informat i accepta:
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA CIUTADANA GRUP 33
Domicili Fiscal:
C/ Rita Bonat 2, 3er
08029 Barcelona
I info@grup33.org
www.grup33.org