[:ca]Què és?[:es]Qué és?[:]

[:ca]

El Grup 33 som una plataforma ciutadana sense ànim de lucre, fundada al 2008, promotora de la millora del model de gestió penitenciari a Catalunya per aconseguir un espai veritablement rehabilitador. Pretenem potenciar un ambient de col·laboració entre els agents principals implicats en la finalitat de reduir l’índex de reincidència de les persones que han estat privades de llibertat.

Ens comprometem a treballar per la transformació de les presons catalanes i compartir aquests canvis amb la resta de presons de l’Estat Espanyol i amb tots aquells països que estiguin interessats. Volem ser impulsor d’un canvi en la demanda social. Volem que la societat doni un gir en la demanda d’una presó que castiga i té una funció punitiva cap a una presó rehabilitadora, font d’eines i mecanismes que afavoreixin la reinserció.

I tot això per què? Perquè creiem que una altra presó és possible.

Creiem que les presons poden ser diferents, molt més educatives i més humanes. Com ens proposem fer aquest canvi en el model penitenciari?

  • Impulsant un canvi de la demanda social .
  • Donant suport a un nou model d’intervenció dins de les presons que està naixent a Catalunya.
  • Incidint en les persones responsables de prendre decisions per a que elaborin les polítiques necessàries per aquest canvi en el model de presons.

Des dels nostres inicis l’any 2008, hem acompanyat a diverses institucions, fet que ha afavorit la implantació d’un nou model d’intervenció a dos mòduls del Centre Penitenciari de Lledoners l’any 2009. Aquest succés ens fa voler anar més enllà per aconseguir que aquest tipus de mòduls es puguin implementar a totes les presons de Catalunya. És per aquest motiu que és primordial el poder treballar conjuntament amb tots els actors implicats per poder contagiar l’entusiasme de totes les persones que formem el Grup 33 per canviar la realitat de les presons.

[:es]El Grup 33 somos una plataforma ciudadana sin ánimo de lucro, fundada al 2008, promotora de la mejora del modelo de gestión penitenciario en Cataluña para conseguir un espacio verdaderamente rehabilitador. Pretendemos potenciar un ambiente de colaboración entre los agentes principales implicados en la finalidad de reducir el índice de reincidencia de las personas que han sido privadas de libertad.

Nos comprometemos a trabajar por la transformación de las prisiones catalanas y compartir estos cambios con el resto de prisiones del Estado Español y con todos aquellos países que estén interesados. Queremos ser impulsor de un cambio en la demanda social. Queremos que la sociedad dé un giro en la demanda de una prisión que castiga y tiene una función punitiva hacia una prisión rehabilitadora, fuente de herramientas y mecanismos que favorezcan la reinserción.

¿Y todo esto por qué? Porque creemos que otra prisión es posible.

Creemos que las prisiones pueden ser diferentes, mucho más educativas y más humanas. ¿Cómo nos proponemos hacer este cambio en el modelo penitenciario?

  • Impulsando un cambio de la demanda social .
  • Apoyando a un nuevo modelo de intervención dentro de las prisiones que está naciendo en Cataluña.
  • Incidiendo en las personas responsables de tomar decisiones para que elaboren las políticas necesarias para este cambio en el modelo de prisiones.

Desde nuestros inicios en 2008, hemos acompañado a varias instituciones, hecho que ha favorecido la implantación de un nuevo modelo de intervención a dos módulos del Centro Penitenciario de Lledoners en 2009. Este suceso nos hace querer ir más allá para conseguir que este tipo de módulos se puedan implementar a todas las prisiones de Cataluña. Es por este motivo que es primordial el poder trabajar conjuntamente con todos los actores implicados para poder contagiar el entusiasmo de todas las personas que formamos el Grupo 33 para cambiar la realidad de las prisiones.[:]