[:ca]Newsletter – Juliol 2018[:es]Newsletter – Julio 2018[:]

[:ca]

Avancem cap a un nou model!

Des del Grup 33 us volem desitjar unes molt bones vacances d’estiu però, abans, ens agradaria informar-vos de l’actualitat de l’execució penal a Catalunya.

Jornada de Governança participativa
Com ja sabeu actualment som una de les 9 entitats representants a la Taula de Participació Social (TPS). Ja des de fa uns quants anys s’està impulsant la creació i funcionament de les TPS en cadascun dels centres penitenciaris de Catalunya. Aquestes, anomenades TPS Perifèriques o de segon nivell, són l’òrgan de participació i consulta per tal d’aplicar el nou Model de Participació i Convivència, en el que tants anys portem treballant. Ens plau comunicar-vos que el passat 6 de juny va tenir lloc la jornada sobre “El Model de Governança Participativa“, on es va presentar el Manual per a la dinamització de la Taula de Participació Social del centre penitenciari i el document del Model de participació i Convivència a les presons catalanes.
Amand Calderó i Pilar Heras van donar la benvinguda a la jornada i van  insistir en la necessitat de comptar amb les entitats socials per millorar el model d’execució penal.
La Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP) va presentar un document on es recull el MPiC com a model d’organització funcional, afavoridor d’un clima de convivència prosocial a les unitats residencials i promotor de l’autonomia i la participació dels interns/es. És una nova forma de governança a les presons catalanes, que consisteix en la participació i la interacció de tots els agents de la institució i requereix la implicació de tots els professionals, entitats col·laboradores i de voluntariat, interns i famílies.
La nostra companya Marta Nomen va participar en una Taula Rodona i va remarcar la necessitat d’entendre la participació de les entitats en els espais de co-creació de les noves accions per tal d’implementar el MPiC . Podeu veure’n el vídeo aquí.

Taula perifèrica del C.P. Lledoners
Aquest 2018 ens proposàvem impulsar les Taules perifèriques dels Centres Penitenciaris i actualment ja s’han activat les taules perifèriques dels 12 centres penitenciaris de Catalunya.
Nosaltres formem part de la Taula del CP de Lledoners, pioner en l’aplicació del Model de Participació i Convivència, juntament amb altres entitats, i actuem de referents de la Taula de primer nivell al centre. A més, ara hem entrat a la Comissió de Comunicació interna de la Taula. Si treballeu en algun centre on s’estigui aplicant el Model i no formeu part de la Taula del centre, us animem a participar-hi!

INTRESS i IRES s’uneixen al nostre manifest
Les entitats INTRESS i IRES que atenen a persones en risc d’exclusió social des de l’inici fins al final del seu recorregut vital, en el moment en què ho necessitin, s’han unit al nostre manifest i se sumen a la llista d’entitats que ens donen suport. Encara no heu signat el nostre manifest? Animeu-vos a formar part de la Plataforma que fa una altra presó possible!

Què més volem fer aquest 2018?
Aquest any ens havíem proposat objectius com els que ja hem anat complint, però queda feina per fer. Impulsarem la TPS de Justícia Juvenil, millorarem de la formació del voluntariat en centres penitenciaris i treballarem en el Pla de suport a la sortida de la presó. Tot està iniciat però seguirem treballant perquè siguin una realitat al 100%!
Seguirem treballant a tots els CP catalans per a que el Model de Participació i Convivència s’implementi i arribi a totes les persones privades de llibertat. A més, seguirem la tasca de sensibilització del model, fent xerrades a Universitats i altres espais. Seguim agraint a tots els centres universitaris i organitzacions que compten amb nosaltres com a formadors en un model penitenciari nou i integrador.

El manifest

Ja comptem amb més de 9000 signants i 28 entitats. Coneixes gent que voldrien unir-se a nosaltres? Creuen en un altre model penitenciari? Parla’ls-hi de nosaltres! T’ho posem fàcil. Envia’ls aquest enllaç i que entrin a formar part de la gent que creiem en el canvi!

L’agenda

Hem obert una agenda d’activitats al nostre web que volem emplenar amb totes les activitats de Catalunya relacionades amb l’execució penal i que facin promoció de la reinserció. En feu a les vostres entitats? Teniu constància d’alguna activitat, jornada o formació? Feu-les arribar a info@grup33.org i en farem difusió a les nostres xarxes i al calendari de l’agenda!

Volem acomiadar-nos donant-vos les gràcies de nou pel vostre incondicional suport a la cursa de fons que suposa millorar l’execució penal a Catalunya.

Seguirem treballant i informant-vos, perquè una altra presó és possible!

[:es]

¡Avanzamos hacia un nuevo modelo!

Desde el Grup 33 os queremos desear unas muy buenas vacaciones de verano pero, antes, nos gustaría informaros de la actualidad de la ejecución penal en Cataluña.
Jornada de gobernanza participativa
Como ya sabéis actualmente somos una de las 9 entidades representantes a la Taula de Participación Social (TPS). Ya des de hace unos cuantos años se está impulsando la creación y funcionamiento de las TPS en cada uno de los centros penitenciarios de Cataluña. Estas se llaman TPS periféricas o de segundo nivel y son el órgano de participación y consulta para aplicar el nuevo Modelo de Participación y Convivencia (MPyC), en el que tantos años llevamos trabajando. Nos complace comunicaros que el pasado 6 de junio tuvo lugar la jornada sobre “El Modelo de gobernanza participativa” donde se presentó el Manual para la dinamización de la Taula de Participación Social del Centro Penitenciario y el documento del MPyC en las cárceles catalanas.
Amand Calderó y Pilar Heras dieron la bienvenida a la jornada y insistieron en la necesidad de contar con las entidades sociales par amejorar el modelo de ejecución penal.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) presentó un documento donde se recoge el MPyC como modelo de organización funcional, favorecedor de un clima de convivencia prosocial de los internos/as. Es una nueva forma de gobernanza en las prisiones catalanas que consiste en la participación y la interacción de todos los agentes de la institución y requiere la implicación de todos los profesionales, entidades colaboradoras y de voluntariado, internos y familias.
Nuestra compañera Marta Nomen participó en una Mesa Redonda y remarcó la necesidad de entender la participación de las entidades en los espacios de cocreación de las nuevas acciones para poder implementar el MPyC. Podéis ver el vídeo aquí.

Taula periférica del C.P. Lledoners
Este 2018 nos proponíamos impulsar las TPS periféricas del Centro Penitenciario y actualmente se han activado las TPS periféricas de los 12 centros penitenciarios de Cataluña. Nosotros formamos parte de la TPS del CP de Lledoners, pionero en la aplicación del MPyC, junto con otras entidades, y actuamos de referente de la TPS de primer nivel en el centro. Si trabajáis en algun centro donde se esté aplicando el Modelo y no formáis parte de la TPS de ese centro, os animamos a participar en ella!

INTRESS y IRES se unen a nuestro manifiesto
Las entidades INTRESS y IRES que atienden a personas en riesgo de exclusión social des del inicio hasta el final de su recorrido vital, en el momento en que lo necesiten, se han unido a nuestro manifiesto y se suman a la lista de entidades que nos dan su apoyo. ¿Aún no habéis firmado nuestro manifiesto? Anímense a formar parte de la plataforma que hace otra prisión posible!

¿Qué más queremos hacer este 2018?
Este año nos habíamos propuesto objetivos como los que ya hemos ido cumpliendo pero queda trabajo por hacer. Impulsaremos la TPS de Justicia juvenil, mejoraremos la formación del voluntariado en centros penitenciarios y trabajaremos en el Plan de Apoyo a la salida de la cárcel. Todo esto esta iniciado pero seguiremos trabajando para que sea una realidad al 100%!
Seguiremos trabajando en todos los CP catalanes para que el Modelo de Participación y convivencia se implemente y llegue a todas las personas privadas de libertad. Además, seguiremos el trabajo de sensibilización del modelo, haciendo charlas en universidades y otro espacios. Seguimos agradeciendo a todos los centros universitarios y organizaciones que cuentan con nosotros como formadores en un modelo penitenciario nuevo e integrador.

El manifiesto
Ya contamos con más de 9000 firmantes y 28 entidades. ¿Conoces gente que quieran unirse a nosotros? ¿Creen en otro modelo penitenciario? Háblales de nosotros! Te lo ponemos facil. Envíales este enlace y que entren a formar parte de la gente que creemos en el cambio.

La agenda
Hemos abierto una agenda de actividades en nuestra web que queremos rellenar con todas las actividades de Cataluña relacionadas con la ejecución penal y que hagan promoción de la reinserción. ¿Realizáis alguna en vuestra entidad? ¿Tenéis constancia de alguna actividad, jornada o formación? Nos las podéis hacer llegar a info@grup33.org y haremos difusión en nuestras redes y en el calendario de la agenda!

Queremos despedirnos dándoos las gracias de nuevo por vuestro apoyo incondicional en la carrera de fondo que supone mejorar la ejecución penal en Cataluña.

Seguiremos trabajando y informándoos, porque otra prisión es posible !

[:]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *