Recull de premsa

Publicacions en mitjans escrits especialitzats

Premsa

  • Article publicat a La Directa al juny del 2013 (Núm. 321, pág. 6) “Transformacions. Una altra presó és possible?

Vídeos

Ràdio